Σπουδές στη Βουλγαρία-εγγραφές φοιτητών

Σπουδές στη Βουλγαρία- εγγραφές φοιτητών
Σπουδές στη Βουλγαρία- εγγραφές φοιτητών

Οι υποψήφιοι φοιτητές για σπουδές στη Βουλγαρία μπορούν να επιλέξουν είτε αγγλόφωνες, είτε βουλγαρόφωνες σπουδές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρονται και τμήματα σε άλλες γλώσσες.

Οι συμβεβλημένες με το υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας τράπεζες δίνουν φοιτητικά δάνεια για τα δίδακτρα.

Το επιτόκιο των δανείων είναι 7%, το οποίο αποπληρώνεται σε μια δεκαετία /10 έτη/ από την αποφοίτηση.

Τα απαιτούμενα επίσημα έγγραφα για την πρόσβαση στα ΑΕΙ /Πανεπιστήμια και ΤΕΙ/ στη Βουλγαρία είναι:

1.Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με σφραγίδα APOSTILLE).

2.Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας αυτής (με σφραγίδα APOSTILLE).

3.Ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται εντός ενός μηνός πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  (με σφραγίδα APOSTILLE).

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να μεταφραστούν στη βουλγαρική γλώσσα και η μετάφρασή τους να πιστοποιηθεί και επικυρωθεί από συμβολαιογράφο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Για τα υπόλοιπα έγγραφα,δικαιολογητικά εισαγωγικά τεστ, θέματα και ημερομηνίες  εξετάσεων, επικοινωνήστε μαζί μας στο 6907912929 ή στο info@euzina.com

Τα βήματα για να κάνετε σπουδές στη Βουλγαρία:

1.Προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για τους υποψήφιους φοιτητές που θέλουν να κάνουν την εγγραφή τους στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Βουλγαρίας

2.Μεταφράσεις και επικυρώσεις των απαραίτητων εγγράφων

3.Προετοιμασία της αίτησης εγγραφής

4.Διενέργεια εξετάσεων όπου απαιτείται

5.Εγγραφή των φοιτητών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Βουλγαρίας

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για τις εγγραφές των φοιτητών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Βουλγαρίας, αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το γραφείο μας δεν αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες τη διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής και κατά συνέπεια η τιμή που θα σας δώσουμε είναι  η καλύτερη της αγοράς!

Μπορούμε να αναλάβουμε επίσης τα εξής παρεμφερές με τις σπουδές στη Βουλγαρία υπηρεσίες /απευθείας ή και μέσω συνεργατών/

1.Εύρεση κατάλληλης φοιτητικής  κατοικίας

2.Όλη τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα φοιτητικά δάνεια

3.Άλλες σχετικές υπηρεσίες κατόπιν ζήτησης ,ορισμένες εκ των οποίων εντελώς δωρεάν  όπως κρατήσεις για πτήσεις,λεωφορεία,ξενοδοχεία κλπ.

Μητρώο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη Βουλγαρία

Για εγγραφές φοιτητών στη Βουλγαρία,επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο 6907912929 ή στο  info@euzina.com