Μεταφράσεις βουλγαρικά

Σας παρέχουμε υπηρεσίες μεταφράσεις από ελληνικά-βουλγαρικά και αντίστροφα,καθώς και υπηρεσίες διερμηνείες.

Οι μεταφράσεις μας καλύπτουν ευρύ φάσμα εγγράφων, όπως:

Συμβάσεις, Ισολογισμοί, Καταστατικά, Νομικά και Οικονομικά κείμενα, Έγγραφα Διαγωνισμών, Τιμολόγια, Εγχειρίδια,Πληρεξούσια, Αγωγές,Πτυχία,Πτυχιακές Εργασίες, Συγγράμματα, Διπλωματικές Εργασίες,Βιογραφικά, Πιστοποιητικά, Ιστοσελίδες,  Διαφημιστικά,και πολλά άλλα.

Google

Αναλαμβάνουμε και την SEO Βελτιστοποιημένη μετάφραση ιστοσελίδων για 

Σας προσφέρουμε επίσης επίσημες – επικυρωμένες μεταφράσεις ελληνικά-βουλγαρικά διερμηνείες για εταιρείες και εγγραφή φοιτητών στη Βουλγαρία.

Οι μεταφράσεις μας είναι ισότιμες  του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας και αποδεκτές από όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες.

Για επίσημη μετάφραση, χρειάζεται το επίσημο πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα APOSTILLE. Στη συνέχεια γίνεται η μετάφραση του εγγράφου και η επίσημη επικύρωση του.

Ένα έγγραφο για να έχει την ισχύ στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι επικυρωμένο με σφραγίδες από δημόσιους φορείς και να φέρει την σφραγίδα APOSTILLE ,όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εκτός της χώρας έκδοσης του εγγράφου και να παράγει νομική ισχύ.

Στη συνέχεια μεταφράζεται  στη γλώσσα της χώρας στην οποία θα γίνει η χρήση του.

Υπηρεσίες διερμηνείας

Το γραφείο μας παρέχει και υπηρεσίες διερμηνείας για παρουσία στις δημόσιες υπηρεσίες,τράπεζες, εκθέσεις, συνέδρια, στα δικαστήρια, σε προσωπικές υποθέσεις, κτλ.

Η χρέωση είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση και οι τιμές εδώ διαπραγματεύονται.

Γενικές πληροφορίες για μεταφράσεις από ελληνικά-βουλγαρικά και αντίστροφα

Όλες οι υπηρεσίες μεταφράσεις από ελληνικά-βουλγαρικά και αντίστροφα,καθώς και οι υπηρεσίες διερμηνείες μας παρέχονται από ορκωτοί  επαγγελματίες μεταφραστές με μεγάλη εμπειρία.

Είναι εγκεκριμένοι από τον Υπουργείο εξωτερικών της Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

Η ελάχιστη παραγγελία μετάφρασης είναι μία σελίδα/1800 χαρακτήρες/.

Η αξία της παραγγελίας υπολογίζεται με βάση αριθμού σελίδων της έτοιμης μετάφρασης, και όχι του πρωτότυπου κειμένου.

Για τους πελάτες μας με τους οποίους το γραφείο μας έχει μακροχρόνια συνεργασία οι υπηρεσίες μας μεταφράσεις από ελληνικά-βουλγαρικά προσφέρονται εντελώς δωρεάν.

Για μεγάλες παραγγελίες προσφέρονται εκπτώσεις κατόπιν συμφωνίας.

Για να πάρετε προσφορά στην καλύτερη τιμής της αγοράς, επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο