Λογιστές στη Βουλγαρία

Αξιόπιστοι Λογιστές στη Βουλγαρία

Αξιόπιστο Λογιστικό γραφείο στη Βουλγαρία

Συνεργαζόμαστε μόνο με αξιόπιστοι λογιστές στη Βουλγαρία,καθώς είναι το κλειδί για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιλογή αυτή είναι από τις πιο σημαντικές. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η νομοθεσία, εκτός από περίπλοκη, αλλάζει διαρκώς. Ως εκ τούτου, είναι περισσότερο από απαραίτητο να έχετε έναν καλό Προσωπικό λογιστή ή Επαγγελματικό Λογιστικό γραφείο για να σας παρέχει πολύτιμες και έγκαιρες συμβουλές. 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αξιόπιστοι Λογιστές στη Βουλγαρία

Ως  επαγγελματικό λογιστικό γραφείο στη Βουλγαρία προσφέρουμε  έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση και πλήρης λογιστική κάλυψη των πελατών μας όπως:

 • Μελέτη, οργάνωση ,προσαρμογή και επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησης ανάλογα με τις ανάγκες της.
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Έκδοση τιμολογίων
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, VIES,Intrastat
 • Επιστροφές  ΦΠΑ
 • Εργασιακές σχέσεις – Μισθοδοσία

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Σύνταξη και υποβολή των ετήσιων στατιστικών αναφορών & φορολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη, υποβολή και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Επιπλέον παρέχουμε:

 • Φορολογικές συμβουλές που προστατεύουν τα συμφέροντα των πελατών μας
 • Εκπροσώπηση & Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτησή τους
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο
 • Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας
 • Έκδοση τελωνειακού αριθμού (EORI)
 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
 • Άδεια μόνιμης διαμονής στην Βουλγαρία

Ελληνόφωνοι Λογιστές στη Βουλγαρία

Παρέχουμε τις  υπηρεσίες μας στην Ελληνική γλώσσα σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την επιχείρηση – λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησης σας και σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα οικονομικά και τα λογιστικά σας.

Λαμβάνουμε υπόψη όλες τις απαιτήσεις σας και κάνουμε την προσφορά μας.

Το κόστος  της υπηρεσιών μας ορίζεται  σε αντικειμενική βάση–δείτε εδώ . Το δυναμικό μας, η εμπειρία και οι δεξιότητες μας σας φέρνουν απλά οφέλη, αποτελέσματα και επιτυχία στην επιχείρηση.

 

Εάν έχετε αποφασίσει να αναθέσετε τα λογιστικά της εταιρεία σας στη Βουλγαρία σε αξιόπιστο ελληνόφωνο λογιστικό γραφείο, επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 6907912929, ή μέσω e-mail στο info@ euzina.com για να έχετε τον πλήρη έλεγχο της εταιρεία σας στη Βουλγαρία.

Εγκυρότητα αριθμού ΦΠΑ-VIES