Για εμας

Υπηρεσίες στη Βουλγαρία και Ελλάδα

H ιστοσελίδα https://euzina.com προσφέρει υπηρεσίες στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα από δικηγόρους, λογιστές, φοροτεχνικοί και πιστοποιημένους μεταφραστές με μεγάλη εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία.

Θα σας προσφέρουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την επιχείρηση ή τα προσωπικά σας συμφέροντα στη Βουλγαρία

Οι υπηρεσίες μας συνοδεύονται πάντα από απόλυτη εμπιστευτικότητα, έγκαιρη εξυπηρέτηση και λογικές τιμές.

Παρέχονται στα πλαίσια της νομιμότητας, της επαγγελματικής ευθύνης και της τήρησης της βουλγαρικής, ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Από το 2015 και μετά, χάρη στην εκτεταμένη εμπειρία μας και στις δύο χώρες έχουμε αναπτύξει άριστες επαφές με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και καταφέραμε να δημιουργήσουμε μέσα  σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματιών για τους πελάτες μας.

Έχουμε ένα δίκτυο συνεργατών στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα και εργαζόμαστε στενά με αποδεδειγμένους επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες και συνεργάτες, όπως:

Δικηγόροι

Λογιστές

Οικονομολόγοι

Φοροτεχνικοί