Бизнес в Гърция

Бизнес в Гърция
Бизнес в Гърция

 Професионални услуги за вашия бизнес в Гърция

 Предлагаме следните услуги:

Търговско представителство 

 • Идентифициране на пазарните възможности
 • Организиране на бизнес срещи
 • Предоставяне на информация за продуктите и услугите на потенциални и настоящи клиенти и партньори
 • Водене и поддържане на бизнес кореспонденция
 • Поддържане на бизнес контакти с партньори, клиенти, доставчици, държавни институции
 • Осигуряване на обратна информация за пазара
 • Поддържане на единна база данни

Регистрация на фирми в Гърция

Ако предпочитате да използвате собствени ресурси за позиционирането  на бизнеса ви в Гърция, ви предлагаме регистрация на фирми, откриване на клон/ филиал.

Процедурата по регистрацията на фирми е сравнително лесна и бърза и трае около двадесет работни дни.

Клона/поделението има същите данъчни и счетоводни задължения, които важат  за местните дружества и неговите печалби се облагат с данък в същите размери.

Предлагаме ви и услуги, свързани с обслужването на регистрирания ви бизнес като счетоводно обслужване, ДДС регистрация, административни услуги и други необходими услуги за бизнеса ви в Гърция.

НАШИЯТ ПРОЦЕС

Ние ви предлагаме да представляваме вашите бизнес интереси в Гърция

 • Партньорските ни отношения са дългосрочни и се оформят с договор за търговско представителство за постигането на определени дълготрайни резултати.
 • Съобразяват се  изцяло с вашите предписания и бизнес модел на работа.
 • Цената на услугата е в зависимост от конкретното ви задание и се определя  като процент на обективна база.

Вземаме под внимание всички ваши изисквания и спрямо тях изготвяме нашата оферта.В процеса на нашата работа се съобразяваме  изцяло с вашите предписания и бизнес модел на работа. Цената на услугата е в зависимост от конкретното ви задание и се определя като процент на обективна база. Нашият потенциал,опит, умения и процес на работа, ви носят само ползи, резултати и успех в бизнеса.От нашето партньорство само ще печелим.

Какво ще спечелите?

 • Трайни връзки с вашите клиенти
 • Отлична репутация и разрастване на вашия бизнес
 • Професионално обслужване и ефективно управление на взаимоотношенията с вашите клиенти
 • Намаляване на оперативните разходи, разходите за оборудване и персонал
 • Подобряване на  рентабилността и повишаване на ефективността на вашия бизнес
 • Ръст на приходите

Как се осъществява на практика?

 • Подавате ни информация относно вашият бизнес и изисквания
 • Изготвяме нашата оферта
 • Оформяме деловите ни отношения.
 • Пристъпваме към изпълнението на договора.

Ако имате бизнес идея,свързана с Гърция, и искате да я осъществите, не се колебайте да се Свържете се с нас .

Свържете се с нас сега и ние  ще ви отговорим бързо, ще ви предоставим повече информация относно нашите услуги и процес на работа, както и ще отговорим на всички ваши въпроси.